Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Sensitive kind by J J Cale.

 Μιλάμε και για πολύ sensitive άμα λάχει!

Βραβείον!

Βραβείον!
Απο τον καινούργιο μας φίλοRock N Rolla.

Βραβείο 2o!

Βραβείο 2o!
Απο τον Rock N Rolla και πάλι!