Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Still Got The Blues by Gary MooreStill got these blues days and nights!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Βραβείον!

Βραβείον!
Απο τον καινούργιο μας φίλοRock N Rolla.

Βραβείο 2o!

Βραβείο 2o!
Απο τον Rock N Rolla και πάλι!